Công ty TNHH Tiếp bước Công nghệ NextSoft tuyển dụng Lập trình viên Windows Form C#
 Công ty Web Tiện ích kinh doanh
 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ - Cơ Giới - Xây Dựng Trần Vương tuyển dụng Nhân viên Lập trình
 Công ty TNHH Bất động sản Phú Cát tuyển dụng nhân viên IT
 Công ty Du lịch Việt Châu Á tuyển dụng nhân viên IT