Chương trình đào tạo
 
LỊCH TUYỂN SINH
Lập trình viên Quốc tế Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 30/07/2020
  Giờ học: Buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6
Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 30/07/2020
  Giờ học: Buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6
Thiết kế Web và lập trình Front-end Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 30/07/2020
  Giờ học: 17:30-19:30, T3,5,7
Thiết kế đồ họa cho quảng cáo Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 03/08/2020
  Giờ học: 19:30-21:30,T2,4,6
Lập trình Back-end với PHP & MySQL Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 06/08/2020
  Giờ học: 17:30-19:30,T3-5-7
Nhiếp ảnh số & Xử lý ảnh hậu kỳ Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 15/08/2020
  Giờ học: Thứ 7: 07h30-11h30, 13h30-17h30