Phát triển ứng dụng Web với ASP.Net MVC
 

 1. Giới thiệu:

         ASP.NET MVC là một trong những công nghệ hiện đại và được sử dụng phổ biến trong việc phát triển các ứng dụng Web, với đặc điểm nổi bật là được thiết kế một cách gọn nhẹ, giảm thiểu sự phức tạp của việc xây dựng ứng dụng Web theo kiến trúc MVC (Model - View - Controller). Sự chia nhỏ này giúp lập trình viên dễ dàng kiểm soát các thành phần trong khi phát triển, cũng như lợi ích lâu dài trong việc kiểm tra, bảo trì và nâng cấp ứng dụng Web.

         Khóa học Phát triển ứng dụng Web với ASP.Net MVC tại CUSC sẽ cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết để học viên có thể tự mình xây dựng và phát triển Web hoàn chỉnh theo kiến trúc MVC, thích ứng với nhiều dạng thiết bị khác nhau.

 2. Mục tiêu khóa học :

Sau khi hoàn thành khóa học 66 giờ tại CUSC, học viên sẽ đạt được:·          

 • Kiến thức chuyên sâu về kiến trúc ứng dụng MVC

 • Nắm vững kiến trúc ASP.NET MVC

 • Thành thạo Bootstrap, jQuery, Ajax

 • Căn bản về báo cáo và in ấn

 • Thiết kế hệ thống Web hoàn chỉnh

 • Giám sát, quản trị chặt chẽ hệ thống người dùng trên Web theo hướng hiện đại như kích hoạt tài khoản qua email, chứng thực 2 lớp, tích hợp tài khoản các mạng xã hội

 3. Chứng nhận:

Học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học của Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ.

 4. Đối tượng tham dự:

 • Sinh viên ngành Công nghệ thông tin các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN.

 • Nhân viên phát triển ứng dụng Web.

 • Người yêu thích và đam mê về công nghệ thông tin.

 5. Thời gian đào tạo: 60 giờ

 6. Điểm mạnh của khóa học:

 • Đội ngũ giảng dạy: Giảng viên Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ trực tiếp giảng dạy, với những kiến thức chuyên sâu và nhiều kinh nghiệm thực hiện các dự án phát triển Web chuyên nghiệp.
 • Khung chương trình đào tạo: Giáo trình được biên soạn dựa trên những nhu cầu ứng dụng công nghệ ASP.NET MVC trong thiết kế Web của các doanh nghiệp và những yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với vị trí nhân viên phát triển ứng dụng, lập trình .Net. 
 • Khóa học được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của cơ quan/doanh nghiệp.
 • Chương trình đào tạo áp dụng công nghệ tiên tiến đang được triển khai ở các công ty phần mềm trong và ngoài nước.
 • Học viên được đào tạo theo hướng dự án. Học viên có thể xây dựng được dự án hoàn chỉnh sau khi kết thúc khóa học.
 • Tích lũy được kinh nghiệm làm dự án và có thể vận dụng ngay kiến thức đã học để xây dựng ứng dụng Web cho đơn vị.
 • Số lượng sinh viên của lớp học: lớp học được bố trí không nhiều hơn 30 học viên để đảm bảo phương pháp học tập tích cực. 
 • Khả năng công nghệ: Học viên hoàn thành khóa học sẽ có đủ khả năng thực hiện các công việc 
 • Xây dựng ứng dụng Web trên nền công nghệ ASP.NET MVC mới nhất của Microsoft.

 • Phát triển Web theo hướng giao diện có tính tương thích cao, hiển thị trên nhiều thiết bị từ máy tính đến thiết bị di động.

 • Xây dựng hệ thống kiểm soát người dùng trên nền công nghệ ASP.NET Identity hiện đại.

 • Xây dựng được hệ thống báo cáo và in ấn trực quan.

 7. Nội dung đào tạo :

Số thứ tự
Nội dung đào tạo
1
Tổng quan về ASP.NET
2
Theme, Bootstrap, Ajax, jQuery
3
Giới thiệu SQL, ADO.NET
4
Tìm hiểu ASP.NET MVC
 • Các tầng trong ứng dụng Web
 • Kiến trúc ứng dụng Web
 • Mô hình MVC và những lợi ích
 • Cài đặt MVC với Web Platform Installer, Stand-alone Installer
 • Tạo ứng dụng MVC
 • Tạo cơ sở dữ liệu cho ứng dụng mẫu
5
Controllers trong ASP.NET MVC
 • Làm việc với Controller
  • Định nghĩa Controller
  • Tạo controller
  • Làm việc với Action Methods
  • Truyền tham số
 • Điều khiển các URLs với routing
  • Giới thiệu URL routing
  • Thiết kế URL Schema
  • Tạo routing cho ứng dụng
6
Views trong ASP.NET MVC
 • View trong ASP.NET MVC
  • Làm việc với Controller
  • Định nghĩa Controller
  • Tạo controller
  • Làm việc với Action Methods
  • Truyền tham số
  • Điều khiển các URLs với routing
  • Giới thiệu URL routing
  • Thiết kế URL Schema
  • Tạo routing cho ứng dụng.
 • Ngôn ngữ razor
  • Tổng quan
  • Cấu trúc lệnh
  • Các biến toàn cục, cục bộ trong Razor view
7
Models trong ASP.NET MVC
 • Xây dựng Model
 • Giao tiếp Model-Controller-View
 • DataValidation
8
LinQ và ứng dụng trong Model 
9
Session, Cookie, Application
10
Ajax trong ASP.NET MVC
11
Security
 • Asp.net Identity 2.0
 • Authentication và Authorization
 • Securing Controllers và Action Methods
 • SQL Injection, XSS và cách phòng chống
12
Report
 • Tìm hiều DevExpress
 • Xây dựng mẫu in đơn giản
 • Thiết kết mẫu in ấn nâng cao
13
Dự án: Xây dựng ứng dụng Web hoàn chỉnh trên nền công nghệ ASP.NET MVC

 

Tải về