Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech > Sinh viên tiêu biểu
 
Nguyễn Ngọc Yên
Lớp: CP1896G01
Thành tích: Tốt nghiệp ADSE, năm học 2019-2020 Hiện đang là Lập trình viên tại Công ty FPT Software - chi nhánh HCM
Lê Nguyễn Thiên Long
Lớp: CP18Y0M05
Thành tích: Tốt nghiệp ADIM - Mỹ thuật đa phương tiện năm II Hiện đang công tác tại Công ty FPT Software - chi nhánh Cần Thơ, vị trí thiết kế đồ họa 3D
Đỗ Quang Minh
Lớp: CP1996M05
Thành tích: Tốt nghiệp ADSE, năm học 2020-2021 Hiện đang là Lập trình viên tại Công ty FPT Software - chi nhánh Cần Thơ
Nguyễn Trọng Đức
Lớp: CP18Y0M05
Thành tích: Tốt nghiệp ADIM, năm học 2020 - 2021 Hiện đang công tác tại Công ty TNHH Trứng Thủy Tinh (Glass Egg), vị trí: họa sĩ thiết kế
Bành Kim Hồng
Lớp: CP18Y0M05
Thành tích: Tốt nghiệp ADIM, năm học 2020-2021 Hiện đang công tác tại Công ty Oneblock Labs - HCM, vị trí Lập trình viên
12345678910...