Quản trị mạng cao cấp | Trung Tâm Đào Tạo Lập Trình Viên Quốc Tế
 

 1. Giới thiệu: Chương trình “Chuyên gia quản trị mạng cao cấp – CCITP” được thiết kế dựa theo chuẩn quốc tế của chương trình MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate) của Microsoft. Chương trình cung cấp cho học viên những kỹ năng cần thiết để triển khai, quản lý và khắc phục sự cố trong hệ thống mạng, trở thành chuyên gia quản trị mạng cao cấp ngay tại các doanh nghiệp lớn, cũng như trang bị đầy đủ kiến thức để thi lấy chứng chỉ quốc tể MCSA.
 2. Mục tiêu:

Đào tạo chuyên gia quản trị mạng đáp ứng nhu cầu các doanh nghiệp quy mô lớn, chuyên sâu với các kỹ năng:

 • Quản trị người dùng, quản trị tài nguyên, thiết lập chính sách an toàn, sao lưu, phục hồi dữ liệu, giám sát hoạt động hệ thống... bằng những tính năng vượt trội của Windows Server2008
 • Thiết lập và triển khai các dịch vụ mạng cơ sở, kỹ thuật mạng cao cấp, đặc biệt cung cáp kỹ năng quan trọng  về hạ tầng mạng giúp học viên có kinh nghiệm triển khai mô hình hệ thống mạng lớn với Windows Servers 2008
 • Triển khai các gói phần mềm, khả năng phục hồi lỗi, quản lý và bảo mật dữ liệu, xây dựng hệ thống an toàn theo nhiều lớp bảo vệ
 • Thiết lập cơ chế bảo mật mạng với Microsoft ISA 2006 và triển khai hiệu quả dịch vụ mail với Microsoft Exchange 2007.

Nhận các chứng chỉ mạng có giá trị quốc tế của Microsoft:

 • Thi đạt các môn 70-460,70-462,70-646: để nhận chứng chỉ MCSA.
 • Thi đạt các môn 70-351, 70-236: để nhận chứng chỉ về bảo mật mạng và quản trị dịch vụ mail.
 1. Lợi ích cho học viên:
 • Chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế của Microsoft, cung cấp đầy đủ các kỷ năng quản trị mạng doanh nghiệp lớn
 • Phương pháp đào tạo theo tình huống giúp người học tích luỹ kinh nghiệm thực tế.
 • Trang thiết bị hiện đại, đội ngủ giảng viên giàu kinh nghiệm.
 • Được cấp và sử dụng phần mềm bản quyền mới nhất của Microsoft.
 • Miễn phí giáo trình và các tài liệu học tập theo chuẩn của Microsoft.
 1. Thời gian học:
 • Chương trình được thiết kể giảng dạy theo chuẩn của Microsoft bằng giáo trình tiếng Anh, trong 06 tháng (140 giờ học), lớp học 3 buổi/ tuần (2,4,6 hoặc 3,5,7).  Chương trình gồm 2 phần: phần 1(Module 1,2,3,4) phần 2 (Module 5,6) học viên có thể lựa chọn học phần theo nhu cầu.
 1. Điều kiện đăng ký học:
 • Có kiến thức cơ bản về tin học, Anh văn đọc hiểu.
 • Học viên mang theo 3 ảnh 4x6, CMND photo khi đến đăng ký khoá học.
 1. Bằng cấp: Học viên thi đạt cuối khoá sẽ được CUSC cấp chứng nhận “Chuyên gia quản trị mạng cao cấp - CCITP”.
 2. Đặc biệt: Học viên CCITP tại CUSC được hỗ trợ 50% lệ phi thi chứng chỉ MCSA của Microsoft (tại trung tâm khảo thí Prometric của CUSC).

MODULE

TOPIC

Module 1:
Networking Essentials

Các mô hình network, mô hình OSI

Giới thiệu các thiết bị mạng

Các loại Protocol, Protocol TCP/IP và cách định địa chỉ.

Một số lệnh cơ bản về IP (ping, ipconfig, nslookup, arp...)

Thực hành bấm cable UTP o Windows Vista

Module 2:
Windows Server 2008
Active Directory, Configuring

Chapter 1: Installation
Chapter 2: Administration
Chapter 3: Users
Chapter 4: Groups
Chapter 5: Computers
Chapter 6: Group Policy Infrastructure
Chapter 7: Group Policy Settings
Chapter 8: Authentication
Chapter 9: Integrating Domain Name System With AD DS
Chapter 10: Domain Controllers
Chapter 11: Sites and Replication
Chapter 12: Domain and Forests
Chapter 13: Directory Business Continuity
Chapter 14: Active Directory Lightweight Directory Services
Chapter 15: Active Directory Certificate Services and Public Key Infrastructure
Chapter 16: Active Directory Rights Management Services
Chapter 17: Active Directory Federation Services
Module 3:
Windows Server 2008 
Network Infrastruture, Configuring
Chapter 1: Understanding And Configuring IP
Chapter 2: Configuring Name Resolution
Chapter 3: Configuring a DNS Zone Infrastructure
Chapter 4: Creating a DHCP Infrastructure
Chapter 5: Configuring IP Routing
Chapter 6: Protecting Network Traffic With IPSec
Chapter 7: Connecting to Networks
Chapter 8: Configuring Windows Firewall and Network Access Protection
Chapter 9: Managing Software Updates
Chapter 10: Monitoring Computers
Chapter 11: Managing Files
Chapter 12: Managing Printers
Module 4:
Windows Server 2008,
Server Administrator
Chapter 1: Installing, Upgrading and Deploying Windows Server 2008
Chapter 2: Configuring Network Connectivity
Chapter 3: Active Directory and Group Policy
Chapter 4: Application Servers and Services
Chapter 5: Terminal Services and Application and Server Virtualization
Chapter 6: File and Print Servers
Chapter 7: Windows Server 2008 Management, Monitoring and Delegation
Chapter 8: Patch Management and Security
Chapter 9: Remote Access and Network Access Protection
Chapter 10: Certificate Services and Storage Area Network
Chapter 11: Clustering and High Availability
Chapter 12: Backup and Recovery
Module 5:
Microsoft Internet Security and
Acceleration (ISA) Server 2006, Configuring
Chapter 1: Installation
Chapter 2: Access Rule
Chapter 3: VPN Client to Gateway
Chapter 4: VPN Gateway to Gateway
Chapter 5: Server Publishing
Chapter 6: Intrusion Detection
Chapter 7: Application Filter
Chapter 8: Caching
Chapter 9: Monitoring
Module 6:
Installing and Managing
Microsoft Exchange Server 2007
Chapter 1: Installation
Chapter 2: Recipient Configuration
Chapter 3: Managing Store
Chapter 4: Address List
Chapter 5: Email Address Policy
Chapter 6: Messaging Policy
Chapter 7: Internet Protocol
Chapter 8: SMTP
Chapter 9: Anti Spam
Chapter 10: Backup and Restore